Díjazás

Az egyes ügyek, megbízások rendkívül sokszínűek lehetnek. Ebből kifolyólag a megbízási díj minden esetben az ügyfél és az ügyvéd közötti szabad megállapodás tárgyát képezi. Ugyanakkor a díjazás meghatározásakor lényeges befolyásoló tényező az ügyre fordítandó várható munkaidő, a megbízás ellátásához szükséges különös szakértelem vagy az ügyvédet terhelő felelősség mértéke. Alapvetően három fő díjazási konstrukciót alkalmaz irodám, melyek természetesen erre irányuló megállapodás szerint az ügyfél igényeihez igazíthatók, kombinálhatók.


Fix összegű megbízási díj

Jellemzően akkor javaslom, ha egy konkrétan körülhatárolható feladatvégzésre – például okiratszerkesztésre -, ahol az elvégzendő feladatok pontosan előretervezhetők, vagy eseti jellegű tanácsadásra irányul a megbízás.


Óradíj

Jelen konstrukció létjogosultsága abból fakad, hogy bizonyos esetekben – például peres eljárásokban – nem látható előre, még a leggondosabb körültekintés ellenére sem, hogy az ügy ellátása az ügyvéd részéről mekkora munkaóra ráfordítást vagy különös szakértelmet igényel. Ebben az esetben irodám részletesen vezeti az adott ügyre fordított munkaórákat, mely a felek közötti elszámolás alapját képezi.


Átalánydíj

Eme konstrukció alkalmazása a hosszú távú együttműködés, folyamatos megbízás során javasolt, ahol közösen megállapított időszakonként az előre megállapodott fix díj kerül számlázásra.Ezen belül két módozatot különíthető el: az egyik típusban meghatározásra kerül, hogy az átalánydíj az adott időszakra maximum mennyi munkaórát tartalmaz. A másik típusban magasabb átalánydíj ellenében korlátlan munkaóra ráfordítás biztosított az ügyfél részére minden időszakban. Az ügy meghallgatását és a lehetséges problémák feltárását követően javaslatot teszek a konstrukcióra, mely során szintén arra törekszem, hogy az ügyfél számára legkomfortosabb megoldás kerüljön kiválasztásra.

A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért, illetve amennyiben egyéb kérdése merül fel, a megadott elérhetőségeken forduljon bizalommal irodámhoz.