Szakterületek

Gazdasági és társasági jog:

 • cégalapítás, cégmódosítás
 • vállalkozások működésének a jogszabályi változások megfelelőségének biztosítása
 • a vállalkozások teljes körű peres és peren kívüli képviselete
 • követeléskezelés és végrehajtási eljárásokban történő képviselet
 • hitelezői érdekek képviselete felszámolási és csődeljárásokban
 • szabályzatok, általános szerződési feltételek készítése és felülvizsgálata
 • szerződéskészítés és egyeztetéseken való képviselet
 • üzletrész- és részvény átruházások teljes körű lebonyolítása

Ingatlanjog:

 • ingatlannal kapcsolatos átruházási szerződések (ajándékozás, adásvétel stb.) készítése
 • ingatlan-nyilvántartási eljárás során történő teljes körű képviselet
 • zálogjogi szerződések készítése
 • közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos vagy annak használatát rendező szerződések készítése
 • használati és haszonélvezeti joggal és egyéb ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető tényekkel (pl. elővásárlási jog, vételi jog stb.) kapcsolatos szerződéskészítés

Családjog:

 • házassági bontóperben történő képviselet
 • házassági vagyonközösség megszüntetéséhez kapcsolódó egyezségkötés, valamint peres eljárás során történő képviselet
 • házassági vagyonközösséget megszüntető szerződés készítése
 • házassági vagyonjogi szerződés készítése
 • gyermekelhelyezéssel, gyermektartásdíjjal, szülői felügyeleti joggal kapcsolatos peres és peren kívüli teljes körű képviselet
 • gyámhivatali eljárásokban történő képviselet

Polgári jog:

 • tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződések készítése
 • végrendelet készítése
 • általános jogi tanácsadás
 • végrehajtási eljárásokban történő képviselet
 • hagyatéki eljárásokban történő peres és peren kívüli képviselet
 • egyezségkötések előkészítése, azokon való jogi képviselet ellátása
 • egyéb szerződéskészítés

Munkajog:

 • általános munkajogi tanácsadás
 • társaságok részére munkajogi iratminták (munkaszerződés, felmondás, munkaviszony-megszüntetés stb.) készítése
 • munkaügyi peres és peren kívüli képviselet ellátása